Ths Hoàng Văn (SP) - Toán

Giảng viên chính

Giới thiệu

Các khóa học

Toán 8 VIP1

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY...

Các lớp Toán 6, 7, 8, 9

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5, 6, 7, 8, 9 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO;SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY TỪ NĂM LỚP 5, 6; 7, 8, 9. ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ CHO VIỆC THI VÀO LỚP 6 và lớp 10...
1
Bạn cần hỗ trợ?